loyaal, betrokken en persoonlijk

$ 50 miljard verzekerde schade door natuurrampen in 2016

Natuurgeweld zoals aardbevingen en orkanen hebben in 2016 wereldwijd voor $ 175 miljard aan schade veroorzaakt, zo bericht herverzekeraar Munich Re. Dat is het hoogste bedrag in vier jaar en bijna twee derde meer dan in 2015. Van alle geleden schade door natuurrampen in 2016 was ongeveer 30 % verzekerde schade, in totaal zo’n $ 50 miljard.

De duurste natuurramp was een tweetal aardbevingen in Japan afgelopen april ($ 31 miljard, waarvan bijna 20 % verzekerd). Ook enorme overstromingen in China in juni en juli zorgden voor een grote kostenpost: $ 20 miljard, waarvan circa 2 % verzekerde schade.

Noord-Amerika had in 2016 maar liefst 160 verschillende geregistreerde natuurrampen, meer dan er sinds 1980 in een jaar zijn gemeten. Ernstigste gebeurtenis was orkaan Matthew die begin oktober over Haïti trok. Ook waren er bosbranden in Canada en kreeg het zuiden van de Verenigde Staten te maken met overstromingen.

Europa: stormen, stortregens en overstromingen

Europa werd eind mei en begin juni geteisterd door een aantal flinke stormen die voor schade zorgden. Stortregens veroorzaakten bovendien tientallen overstromingen, vooral in Duitsland en van de rivier de Seine in Parijs. De totale Europese verliezen bedroegen € 5,4 miljard. Ongeveer de helft hiervan was verzekerd.

Het aantal dodelijke slachtoffers was afgelopen jaar relatief laag. Met 8700 doden wereldwijd door natuurgeweld is 2016 de boeken ingegaan als een van de minst dodelijke jaren in dertig jaar.

Klimaatverandering
Volgens herverzekeraar Munich Re laten de vele natuurrampen van afgelopen jaar zien wat de gevolgen kunnen zijn van klimaatverandering. “Natuurlijk zijn individuele gebeurtenissen niet rechtstreeks toe te schrijven aan klimaatverandering. Maar er zijn nu veel aanwijzingen dat bepaalde verschijnselen – zoals stormen die gepaard gaan met hevige regenval en hagel – zich in sommige regio’s vaker voor zullen doen als gevolg van klimaatverandering”, aldus Peter Hoppe, het hoofd van Munich Re’s Geo Risks Research Unit, in een persbericht.

Bron: AM

Terug

08-01-2017

© 2016 Wijshoff & Partners - Volg ons op : facebook linkedin2 twitter print