loyaal, betrokken en persoonlijk

Bestuurdersaansprake- lijkheid in een notendop (met een handige leaflet van Turien)

Uw relatie heeft vorig jaar plaatsgenomen in het bestuur van de plaatselijke hockeyvereniging. Een lang gekoesterde wens is hiermee in vervulling gegaan. Echter, nu blijkt dat hij het terrein heeft verhuurd voor het geven van een concert. Hierdoor heeft het hockeyveld forse schade opgelopen. De herstelwerkzaamheden betekenen een financiële strop voor de vereniging. Kan uw relatie aansprakelijk gesteld worden? En is hij ook privé aansprakelijk? Het antwoord op beide vragen is 'ja'.

Ander voorbeeld. Een reclamebureau verzorgde een reclameactie van een wasmiddelenproducent. De respons op deze actie was veel hoger dan verwacht. Daardoor waren de kosten ook aanmerkelijk hoger dan door het bureau was voorgerekend. Omdat de bestuurder zich volledig met de bedrijfsvoering en dit contract had beziggehouden werd hij na het faillissement van de BV persoonlijk aansprakelijk gehouden voor het restant van de vordering.

Claimgedrag neemt toe
Wanneer iemand wordt aangesteld in een bestuursfunctie zal hij niet direct stilstaan bij de risico’s die daar op aansprakelijkheidsgebied aan kleven. Toch komt het steeds vaker voor dat bestuurders aansprakelijk worden gesteld. Schadelijdende partijen zijn vaker van mening dat de veroorzaker degene is die de schade ook moet betalen. Ook is er in toenemende mate sprake van agressiever claimgedrag. 

Het niet hebben van een aansprakelijkheidsverzekering als bestuurder kan dus verstrekkende financiële gevolgen hebben, ook voor het privévermogen. 

Wellicht zeggen uw relaties een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering niet belangrijk te vinden. Het is ook goed  mogelijk dat zij denken dat deze verzekering niet nodig is. In de media zien wij immers weinig terug van claims op dit gebied. Vanuit de advocatuur horen we echter dat het claimgedrag hand over hand toeneemt. 

Leaflet: Bestuurdersaansprakelijkheid in een notendop
Van ons intermediair vernemen wij regelmatig dat specifieke kennis over dit onderwerp achterblijft. Hierdoor wordt bestuurdersaansprakelijkheid minder vaak meegenomen in een adviesgesprek. Om dit te ondervangen hebben we een overzichtelijke leaflet ontwikkeld: Bestuurdersaansprakelijkheid in een notendop. Deze helpt u kort en bondig aan uw relaties uit te leggen wat het nut en de noodzaak van  een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is. Daarnaast vindt u er een aantal schadevoorbeelden. 

Terug

19-09-2016

© 2016 Wijshoff & Partners - Volg ons op : facebook linkedin2 twitter print