loyaal, betrokken en persoonlijk

Buitenopslag clausule en risico's

Zo goed als iedere bedrijfsmatige brandverzekering kent de clausule buitenopslag.

In geval van schade is de verzekeraar slechts gehouden tot vergoeding van dat gedeelte van de schade waarvan door verzekerde wordt bewezen dat deze niet het gevolg is van, noch is verergerd door de niet-nakoming van de 'buiten opslag garanties'.

Er zijn nogal wat bedrijven die naast hun pand goederen of overige brandbare zaken opgeslagen hebben.

Het niet nakomen van de clausule buitenopslag heeft grote gevolgen voor een mogelijke uitkering.

Clausule Buitenopslag
Deze verzekering geschiedt op uitdrukkelijke voorwaarde dat opslag van brandbare zaken zoals hout, pallets, kunststoffolie e.d., alsmede afval- en papiercontainers tenminste (5) 10 meter buiten de gevel en/of afdak (zowel aangebouwde als losstaande) plaatsvindt.

Indien in uw beleving de opslag niet anders kan, is het raadzaam hierover contact op te nemen met uw adviseur of uw verzekeraar. Zij kunnen dan samen met u op zoek naar een mogelijke oplossing.

Terug

24-07-2016

U bevindt zich hier : /

© 2016 Wijshoff & Partners - Volg ons op : facebook linkedin2 twitter print