loyaal, betrokken en persoonlijk

Arbeidsongeschiktheid: Geen dwangpolis zzp’er

Naast politiek Den Haag, worstelen ook verzekeraars met de magere belangstelling bij zzp’ers voor een verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Ze zien echter geen oplossing in een verplichte polis.

Slechts 22% van de circa een miljoen zelfstandigen zonder personeel betaalt maandelijks premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov), blijkt uit recente CBS-cijfers. De overige groep wordt niet beschermd door een aov als hij of zij door een ongeluk, ziekte of andere situaties niet meer kan werken en dus inkomen verliest.

In de politiek wordt er gezocht naar een oplossing hiervoor. Vrijwel de gehele linkerflank van het spectrum, plus het CDA en ChristenUnie, pleit in verkiezingsprogramma’s voor een verplichte aov voor zzp’ers. Verzekeraars zien daar, hoewel zij daarmee veel extra polissen zouden verkopen, weinig in.

„Je zou denken dat we iedereen wel willen verzekeren. Maar klanten, zzp’ers zelf, zitten hier niet op te wachten. Dan gaan wij er niet voor pleiten”, zegt Paul Koopman van het Verbond van Verzekeraars. Volgens hem vinden sommige zzp’ers de polis inderdaad te duur, maar er zijn nog wat andere reden waarom ze onverzekerd te werk gaan. Zoals eigen vermogen of een ander inkomen. „Het probleem van onverzekerde zzp’ers is niet zo groot als het lijkt. Ongeveer een derde van de zzp’ers verdient met hun zelfstandigenbestaan een inkomen rond bijstandsniveau. Dan loont verzekeren niet, vinden zij.”

„Zzp’ers overschatten hun buffer en denken dat ze makkelijk zes maanden zonder werk kunnen”, zegt Enno Wiertsema van Adfiz, branchevereniging voor financieel adviseurs. „Ook overschatten ze de prijs en onderschatten ze het risico op arbeidsongeschiktheid.”

Het Verbond wijst erop dat zzp’ers zeker aan het begin van het zelfstandigenbestaan vooral bezig zijn met inkomen genereren. Koopman: „Ze denken ’ik ben toch gezond’. Maar 1 op de 8 verzekerde zzp’ers raakt uiteindelijk een keer (tijdelijk) arbeidsongeschikt.”

De verzekeraars weten ook dat veel zzp’ers het beeld hebben dat een aov heel duur is. Volgens het Verbond kan een zzp’er zich echter gemiddeld goedkoper verzekeren voor ziekte en arbeidsongeschiktheid dan een werknemer. Maar die laatste ziet niet dat de premie wordt afgedragen.

Voor een deel van de zzp’ers is een aov inderdaad duur, stelt Koopman. „Maar dat komt omdat het risico ook duur is.” Beroepsduikers zijn bijvoorbeeld lastig te verzekeren. Bouwvakkers zijn wel erg duur uit, omdat ze veel risico op arbeidsongeschiktheid lopen en tegelijk vaak een relatief laag inkomen hebben.

Volgens verzekeraars is er een oplossing om goedkoper verzekerd te zijn. Maar liefst 80% van de verzekerde zzp’ers gaat volgens het Verbond voor een zeer uitgebreide dekking met uitkering gedurende de hele tijd dat ze hun beroep niet meer uit kunnen oefenen. Het Verbond pleit ervoor dat zzp’ers meerdere soorten aov’s in overweging nemen.

„Zo zijn veel werknemers verzekerd voor behoud van inkomen tot passende arbeid beschikbaar is. Dat is goedkoper. De verzekeraar kan helpen in de begeleiding naar (ander) werk. Ook kun je zowel premie als uitkering laten oplopen tijdens je zelfstandigenbestaan. Later kun je je altijd nog duurder verzekeren. Start met een Fiat Punto en bouw je polis uit tot een Maserati.”

De verzekeraars hekelen dat adviseurs vooral de meest uitgebreide polissen adviseren. Adviesvoorman Wiertsema: „Zij zeggen inderdaad ’verzeker je nou maar goed’. Ze houden in ieder geval een spiegel voor. Regelt hij te weinig dekking voor een zelfstandige, dan hoort de adviseur later van de zzp’er verwijten dat niet of te weinig wordt uitgekeerd. Adfiz is ook tegen verplichte aov’s, maar pleit voor het extra toegankelijk maken van financieel advies. „Dan gaan zzp’ers zich vanzelf meer verzekeren.”

Andere ideeën om de lage verzekergraad aan te pakken, zoals de verzekering een voorwaarde maken voor zelfstandigenaftrek, vindt het Verbond wel het bekijken waard. Maar, besluit Koopman, „we rekenen een premie die past bij het risico dat een zzp’er loopt. Dus in welke variant ook. Het risico van een arbeidsongeschikte bouwvakker wordt niet goedkoper bij een andere verdeling van geld.”

Bron: Telegraaf

Terug

05-03-2017

© 2016 Wijshoff & Partners - Volg ons op : facebook linkedin2 twitter print