loyaal, betrokken en persoonlijk

Huizenwaarde stijgt, en daarmee de vermogenspositie van huishoudens

De waarde van huizen is in 2015 gestegen en daardoor is het gemiddelde vermogen van Nederlandse huishoudens gestegen. Ten opzichte van 2014 gaan we er 9% op vooruit: het gemiddelde vermogen ligt nu op €17.300. Dat becijfert het CBS.

Volgens het CBS is het voor het eerst sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008 dat de vermogens van huishoudens zijn gegroeid. Als de eigen woning buiten beschouwing zou zijn gelaten, zou het vermogen in 2015 even groot zijn geweest als in 2014.

Koopwoningen maken het grootste deel uit van het vermogen: 56% wordt bepaald door de waarde van het huis. Bank- en spaartegoeden zijn met een aandeel van 15% nummer 2.

685,5 miljard hypotheekschuld

De grootste schuldenpost van huishoudens zit ook in hun huis. In 2015 had de Nederlandse hypotheekschuld een waarde van €685,5 miljard. Ongeveer de helft van alle huishoudens had volgens het CBS een hypotheekschuld. De gemiddelde waarde daarvan was €162.000

Terug

12-02-2017

© 2016 Wijshoff & Partners - Volg ons op : facebook linkedin2 twitter print