loyaal, betrokken en persoonlijk

Milieuschade risico's en de milieuschadeverzekering

U hebt als ondernemer bij bodem- of waterverontreiniging

een wettelijke saneringsplicht. De Milieuschadeverzekering

vergoedt de saneringskosten. Naast de eigen locatie (en de

eventuele werklocaties) zijn ook de omliggende locaties

meeverzekerd. De Milieuschadeverzekering is ook van belang

als u niet werkt met giftige of gevaarlijke stoffen.

Milieuschade heeft vele oorzaken, zoals bijvoorbeeld asbest. Maar ook gesmolten kunststoffen en dergelijke, diverse vloeistoffen, sommige schoonmaakmiddelen die na een brand in de grond of in het water komen, leveren schade op aan het milieu. De (Europese) overheid stelt zeer strenge eisen aan het volledig opruimen van deze milieuschade. Met de Milieuschadeverzekering bent u voor de kosten hiervoor altijd gedekt.​

Wat is er gedekt op de Milieuschadeverzekering?

De volgende zaken zijn onder andere verzekerd op een Milieuschadeverzekering:

  • Milieuschade als gevolg van een eigen gebrek
  • Inkomende vervuiling indien de vervuiler geen verzekering heeft
  • Verontreiniging tijdens werkzaamheden bij derden
  • Verontreiniging op omliggende locaties
  • Saneringskosten
  • Opruimkosten van asbest
  • Onderzoekskosten
  • Juridische bijstand

Ondergrondse tanks
Bedrijven met ondergrondse tanks kunnen bij de Milieuschadeverzekering een aparte dekking afsluiten die voldoet aan het BOOT-besluit (Besluit Opslag in Ondergrondse Tanks, het huidige Activiteitenbesluit).

Bij twijfel zeker niet inhalen….

Neem dan contact met ons op om meer te weten te komen van deze milieu risico’s en de mogelijkheid tot het afdekken daarvan.

Terug

05-08-2016

© 2016 Wijshoff & Partners - Volg ons op : facebook linkedin2 twitter print