loyaal, betrokken en persoonlijk

NVB: ‘Toetsrente kan omlaag’

De toetsrente van 5% waarmee hypotheekverstrekkers de leencapaciteit van klanten bepalen kan omlaag om deze zo beter aan te laten sluiten bij de actuele rentestand. Wel zou die toetsrente dan ook moeten gaan gelden voor rentevastperiodes langer dan 10 jaar. Dat voorstel doet de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in haarconsultatiereactie op de regeling hypothecair krediet 2017.

Nu wordt bij het bepalen van de leencapaciteit voor hypotheken met een rentevaste periode langer dan 10 jaar nog gerekend met de actuele rente. Door de lage rente kiezen veel klanten voor een lange rentevaste periode. Dit vindt NVB een positieve ontwikkeling, omdat de klant voor lange tijd zekerheid heeft over zijn lasten en minder afhankelijk is van renteschommelingen.

Exceptioneel renteklimaat
Maar doordat bij het berekenen van de leencapaciteit wordt uitgegaan van de actuele rente kan de klant meer lenen dan wanneer hij de rente voor kortere tijd vastzet. In het huidige exceptionele renteklimaat ontstaat zo een prikkel om te kiezen voor een langere rentevastperiode. De lage rente leidt tot verruiming van de leencapaciteit waardoor mensen geprikkeld worden om hogere schulden aan te gaan. De NVB vindt dat onwenselijk en doet daarom het voorstel de toetsrente ook te laten gelden voor een renteperiode langer dan 10 jaar. “

Bron: AM
Terug

27-09-2016

U bevindt zich hier : /

© 2016 Wijshoff & Partners - Volg ons op : facebook linkedin2 twitter print