loyaal, betrokken en persoonlijk

Woningwaarde neemt verder toe

De woningwaarde lag in het derde kwartaal van 2016  6,2% hoger dan een jaar geleden. Gemiddeld is een koopwoning in Nederland nu 259 duizend euro waard. Dit blijkt uit cijfers van Calcasa. De voorspelling voor het vierde kwartaal komt uit op 6,6% op jaarbasis.

Het afgelopen jaar namen woningen in de prijsklasse vanaf 500 duizend euro het meest in waarde toe met 8,6%, gevolgd door de prijsklasse 350 tot 500 duizend euro met 7,6%. Appartementen werden het afgelopen jaar 8,1% meer waard en eengezinswoningen stegen 5,7% in waarde. Op gemeenteniveau nam de gemiddelde woningwaarde opnieuw het sterkst toe in Amsterdam (12,7%), gevolgd door de gemeente Edam-Volendam (11,7%).

Het jaarlijkse aantal verkopen is opnieuw toegenomen (17%) en nadert de laatste piek van 2006. De marktliquiditeit heeft een factor 0,8 bereikt. Evenals vorig kwartaal worden op jaarbasis meer woningen verkocht dan er worden aangeboden. In de Randstad is deze factor gedaald naar 0,5.

Betaalbaarheid sterk verbeterd
Calcasa onderzocht dit kwartaal hoe de huidige woningmarkt zich verhoudt tot het derde kwartaal van 2012. Vier jaar geleden daalde de gemiddelde woningprijs in Nederland nog het hardst in meer dan 30 jaar met 8,1% op jaarbasis. In het derde kwartaal van 2016 is de gemiddelde woningprijs gestegen met 6,2%, de sterkste toename sinds 2002. De lage rente jaagt de woningmarkt aan. De betaalbaarheid van woningen is sterk verbeterd: de betaalbaarheidsindex van Calcasa is gedaald van bijna 30% in 2008/2009 naar circa 16% nu.

Het aantal te koop aangeboden woningen in Nederland is de afgelopen vier jaar gedaald met 90.000 woningen. Dat is een daling van 33%. Het gevolg is dat er meer wordt overboden. In het derde kwartaal van 2012 was de verkoopprijs voor 24% van de transacties minder dan 90% van de laatste vraagprijs. In het huidige kwartaal is dit teruggelopen tot slechts 6%. En waar nu in 19% van de transacties de verkoopprijs gelijk aan of hoger dan de laatste vraagprijs is, was dat vier jaar geleden slechts 6%.

69% woningen Amsterdam boven vraagprijs verkocht
Uitzonderlijk is de situatie in Amsterdam, waar 69% van de transacties voor of boven de vraagprijs wordt verkocht. Het gevolg is dat Amsterdamse koopwoningen snel duurder worden: 40% van de transacties ligt nu boven de verkoopprijs van 500.000 euro. De gemiddelde verkoopprijs ligt in Amsterdam op 103,5% van de laatste vraagprijs. Voor Nederland is dat 96,6%.


Quote Leo Wijshof:   "Allemaal mooie signalen qua waarde stijging van panden en de betalingsmoraliteit van de woning eigenaren. Een fijne basis om nu gezond door te groeien.... Heeft u hierover vragen, of over uw hypotheek, neem dan contact met ons op."
Terug

22-11-2016

U bevindt zich hier : /

© 2016 Wijshoff & Partners - Volg ons op : facebook linkedin2 twitter print