loyaal, betrokken en persoonlijk

Zijn de onderhoudsperikelen binnen de VvE voorbij?

Elke VvE moet een reservefonds hebben voor onderhoud van de gemeenschappelijke delen. Degenen die hiervoor moeten betalen, zijn de gezamenlijke eigenaren. In veel verenigingen van eigenaars wordt echter niets of nauwelijks iets gespaard voor onderhoud. In het leeuwendeel van de gevallen resulteert het niet hebben van een reservefonds in aanzienlijke problemen; onderhoud is achterstallig of wordt in het geheel niet verricht.

Den Haag denkt een oplossing te hebben gevonden voor dit probleem en dat is middels een spaarplicht. Iedere VvE moet minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren. Indien uw appartement een nieuwbouwwaarde heeft van € 400.000,00 en een herbouwwaarde van € 300.000,00, bent u per maand minimaal € 125,00 kwijt.

Voor menig appartementseigenaar zal dit als een zegen komen. Voor sommige verenigingen van eigenaars is deze plicht echter een grote kostenpost. Er zijn namelijk verenigingen van eigenaars die nauwelijks een gemeenschappelijk deel hebben. Dit betreffen vaak kleine verenigingen van eigenaars. Er is binnen de nieuwe regeling een mogelijkheid om onder de spaarplicht uit te komen, maar daarvoor is het opstellen van een zogenaamd meerjarenonderhoudsplan vereist. Het opstellen van een dergelijk plan is een kostbare aangelegenheid die de kleine VvE zich niet kan veroorloven. Het is dus afwachten hoe deze regeling zich in de praktijk zal ontwikkelen.

Het duurt overigens nog even voordat deze regeling van kracht wordt. Het wetsvoorstel verbetering functioneren vereniging van eigenaars zou eigenlijk vanaf 1 januari 2017 van inwerking zijn getreden, doch is dit uitgesteld tot en met 2018.

Bron: Kerckhoffs Advocaten

Terug

26-03-2017

© 2016 Wijshoff & Partners - Volg ons op : facebook linkedin2 twitter print