loyaal, betrokken en persoonlijk

Ongevallenverzekering

Korte omschrijving
Deze verzekering geeft een (vooraf afgesproken) uitkering bij overlijden en / of invaliditeit en / of arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval.

Verdere specificatie
Gekozen kan worden uit verschillende te verzekeren rubrieken al dan niet in combinatie met elkaar. Het uitsluitend verzekeren van het invaliditeitsrisico is meestal niet mogelijk. Per rubriek wordt een bedrag verzekerd, dat wordt uitgekeerd als het evenement zich voordoet; het gaat daarbij om een bedrag ineens bij overlijden en bij invaliditeit en om een periodieke uitkering van maximaal twee jaar bij arbeidsongeschiktheid. Bij gedeeltelijke invaliditeit en / of arbeidsongeschiktheid volgt een prorata-uitkering. Doorgaans kan ook nog tot een beperkt maximum (€ 227,00 of € 454,00) medische kosten of tandartskosten als gevolg van een ongeval worden meeverzekerd. Uitgesloten zijn andere oorzaken dan een ongeval, zoals ziekte of gebrek. Enkele mogelijk discutabele oorzaken worden in de polis uitdrukkelijk met een ongeval gelijk gesteld (bijv. spit, vergiftiging, verdrinking).

Doelgroep
Particulieren; voor de rubriek inkomensderving bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval bestaat de doelgroep ook uit ondernemers.

Premie
Vast bedrag in euro's, gerelateerd aan de uitkeringsmaxima en de verzekerde rubrieken.

Bijzonderheden
Door de vrij lage schadekans lijkt deze verzekering relatief goedkoop, zeker als de verzekerde bedragen niet te hoog liggen. Daardoor wordt deze verzekering vaak gebruikt als onderdeel van een andere verzekering (zoals de reisverzekering) of aangeboden via een collectiviteit of bij een lidmaatschap (schoolongevallenverzekering, ongevallenverzekering via de sportvereniging of het eigen bedrijf). Als kleine collectiviteit: de gezinsongevallenverzekering. Een aparte variant van deze verzekering is de ongevallen-inzittendenverzekering; een ongevallenverzekering voor de passagiers en bestuurder van een motorrijtuig.

Heeft u vragen hierover neem dan contact met ons op.

© 2016 Wijshoff & Partners - Volg ons op : facebook linkedin2 twitter print