loyaal, betrokken en persoonlijk

Schadeverzekering inzittenden en Schadeverzekering voor inzittenden en gezinsleden

De maximum verzekerde som per gebeurtenis voor alle inzittenden tezamen is gesteld op                € 1.000.000,00

Dekking voor persoonlijke schade van de bestuurder en inzittenden, zoals bijvoorbeeld loonderving, smartengeld, kosten van huishoudelijke hulp, reiskosten, juridische kosten, zaken die tot de particuliere huishouding behoren.

Verzekerden

  • Verzekeringnemer
  • Bij hem inwonende echtgenote
  • Met hem in gezinsverband samenwonende personen
  • Hun minderjarige kinderen
  • Hun inwonende meerderjarige kinderen en wegens studie uitwonende meerderjarige kinderen
  • Bestuurder en passagiers van de verzekerde auto, eventueel meeverzekerde motor etc.

Omvang dekking

Bij het aangaan van de verzekering kunt u kiezen tussen alleen inzittendendekking of inzittenden- en gezinsdekking. Deze gezinsdekking is uniek in Nederland en geldt voor alle motorrijtuigen vermeld op de pakketpolis.  

De verzekering geeft dekking tegen schade die de verzekerden oplopen als verkeersdeelnemer. Verzekerd zijn zowel materiele als immateriële schade (waaronder smartengeld), ongeacht de schuldvraag. Het verzekerd bedrag bedraagt € 1.000.000,00.

Bij vragen kunt u contact met ons opnemen.

© 2016 Wijshoff & Partners - Volg ons op : facebook linkedin2 twitter print