loyaal, betrokken en persoonlijk

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Afbeeldingsresultaat voor beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Korte omschrijving
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico in het kader van de beroepsuitoefening. Het gaat daarbij dus om fouten die een deskundige maakt, waardoor een ander (de cliënt) schade lijdt. In tegenstelling tot de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beperkt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de dekking tot aansprakelijkheid voor de zogenaamde zuivere vermogensschade, dat wil zeggen schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken. Voor dit laatste - zeer wezenlijke - risico blijft het noodzakelijk een AVB te sluiten.

Verdere specificatie
Omdat het aansprakelijkheidsrisico niet voor iedere beroepsgroep gelijk is, zijn er verschillende beroepsaansprakelijkheidspolissen ontwikkeld, toegespitst op het specifieke risico van een bepaald beroep. De dekking sluit aan op de algemene voorwaarden die elke georganiseerde beroepsgroep voor haar leden heeft opgesteld. Sommige beroepsgroepen kennen een verzekeringsplicht met een bepaald minimaal verzekerd bedrag.
De beroepsaansprakelijkheidspolis biedt dekking tegen schade uit beroepsfouten, mits deze binnen de verzekerde hoedanigheid worden gemaakt. Zo zal een makelaar die als bouwkundige gaat optreden, nul op het rekest krijgen als uit de bouwkundige advisering schade voortvloeit. Hij handelt daarmee namelijk niet meer binnen de grenzen van het makelaarsberoep.

Doelgroep
Vrije beroepsbeoefenaren (met name advocaten, constructeurs, architecten, artsen / specialisten, accountants en belastingconsulenten, notarissen, assurantietussenpersonen en makelaars o.g.)

Premie
De premie is afhankelijk van de aard van het beroep en de omvang van het bedrijf / de omzet. Omdat sommige beroepsgroepen eisen stellen aan de hoogte van het verzekerde bedrag, gelden er veelal minimumpremies.

Bijzonderheden
Voor enkele beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen gelden speciale samenwerkingsverbanden, zoals de BAVAM-pool (BAVAM staat voor Beroeps Aansprakelijkheidsverzekering Voor Assurantietussenpersonen en Makelaars o.g.). Dit gebeurt enerzijds om de know-how te bundelen en anderzijds om onafhankelijk te blijven van de vaste relatie tussen een verzekeraar en de met hem samenwerkende tussenpersoon / makelaar. Wijshoff & Partners doet haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen o.a. met Hiscox, Nassau Verzekeringen, Amlin, Nationale Nederlanden en Fortis ASR. 

Indien u meer inlichtingen over deze bedrijfsverzekering wenst kunt u met ons contact opnemen.  
 

© 2016 Wijshoff & Partners - Volg ons op : facebook linkedin2 twitter print