loyaal, betrokken en persoonlijk

CAR-verzekering

Afbeeldingsresultaat voor car verzekering

Korte omschrijving
De construction-all-risks-verzekering geeft een zeer uitgebreide dekking voor aanbouw- / verbouw- / nieuwbouwrisico's (B & U, Infra, huizen, gebouwen, bruggen, wegen, renovatieprojecten en dergelijke). De polis kent een aantal rubrieken: voor het werk zelf, het hulpmaterieel, bestaande eigendommen van de opdrachtgever, transportrisico's, eventueel aansprakelijkheid, eigendommen aanneemer en het personeel. Nagenoeg alle risico's, met uitzondering van catastrofe-achtige gebeurtenissen als oorlog en atoomkernreacties, zijn gedekt.

Verdere specificatie
De verzekering geeft een totaaldekking, waarbij alle bij de bouw betrokken partijen onder één polis verzekerd zijn (opdrachtgever, aannemer, onderaannemer, architecten, constructeur, installateur, leverancier enzovoort). Daarnaast kan na een aanmelding de nevenaannemer ook meegenomen worden in de dekking. Per rubriek geldt een verzekerd bedrag, waarbij het bedrag voor het werk zelf wordt vastgesteld op basis van de aanneemsom, doorgaans met nacalculatie.
Uitgesloten zijn de risico's van het opnieuw verrichten van verkeerd uitgevoerde werkzaamheden (eventueel daardoor ontstane verdere schade is wel gedekt), vertragingsschade en boetes (bijvoorbeeld voor te late oplevering).

Doelgroep
Opdrachtgevers en aannemers (regelmatig ook onderaannemers of zzp-ers in verband met het doorleggen van de schade door verzekeraars of het verhalen van eigen risico's door de opdractgever / hoofdaannemer). Vaak wordt de verzekering door de aannemer gesloten; voor aannemers en bouwbedrijven bestaan doorlopende CAR-verzekeringen, waarbij alle binnen de contractomschrijving vallende risico's automatisch zijn verzekerd.

Premie
Wordt per verzekering apart vastgesteld. De premie is afhankelijk van het te bouwen (of te renoveren) project, de bouwtermijn en de te verzekeren rubrieken. Risicobeoordeling vindt vaak plaats op basis van tekeningen, bestek en eventueel inspectie.
Er geldt altijd een eigen risico.

Bijzonderheden
De verzekering eindigt in beginsel bij oplevering. Daarnaast is het mogelijk om een onderhoudstermijn mee te verzekeren. In dat geval is er ook dekking voor schade die pas na de onderhoudstermijn blijkt (maar tijdens de duur van de verzekering is veroorzaakt) en voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden in het kader van de onderhoudsverplichting.

Indien u meer inlichtingen over deze CAR-verzekering wenst kunt u contact met ons  opnemen.  

U bevindt zich hier : / /

© 2016 Wijshoff & Partners - Volg ons op : facebook linkedin2 twitter print