loyaal, betrokken en persoonlijk

Cyber verzekering

Afbeeldingsresultaat voor cyberverzekering

Cyberaanvallen
Een cyberaanval is een aanval op computers, servers, websites en dergelijke door criminelen of terroristen. Meestal met als doel persoonlijke informatie te verkrijgen of computersystemen onklaar te maken en op die manier communicatie te belemmeren. Steeds vaker worden bedrijven afgeperst door deze "digitale criminelen".

Cyberaanvallen nemen in aantalen toe en staan hoog op de lijst met grootste bedreigingen. Liefst 98 procent van de ondernemers krijgt ermee te maken.

Verzekeren van cyberaanvallen
Verzekeraars verstaan onder een cyberrisico het financiële nadeel dat een verzekerde oploopt door of via computer- en/of ICT-systemen, zonder dat er sprake is van materiële schade. Die materiële schade, zoals een brand die een serverruimte vernielt, wordt via traditionele verzekeringen gedekt.

De Cyberpolis dekt de aansprakelijkheid van door derden geleden schade, de eigen kosten van het bedrijf en gevolgschade en levert tevens responseteamservice op één polis. Gemak, efficiency, bescherming van uw reputatie en bedrijfscontinuïteit in geval van inbreuk op data zijn de belangrijkste kenmerken van de Cyber verzekering.

Cybercriminaliteit is aan de orde van de dag, maar houdt een wat ongrijpbaar karakter. Het Verbond van Verzekeraars vindt dat verzekeraars bij dit onderwerp een belangrijke rol kunnen spelen en doet in dit position paper een aanzet voor het verzekeren van cyberrisico´s.

Wat is er verzekerd?

Systeeminbraak: deze verzekering dekt de financiële gevolgen van inbreuk op uw systemen of data. De kosten van forensisch onderzoek, kosten van communicatie met providers, klanten, toezichthouders, justitie, creditmaatschappijen en andere belanghebbenden, kosten voor extra klantenondersteuning, bijvoorbeeld via een call centre

kosten van crisismanagement, reputatieherstel en PR-campagnes.

Privacy
U bent verzekerd tegen de gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens zoals kosten van onderzoek door bijvoorbeeld justitie of creditcardmaatschappijen, claims van individuele personen, boetes opgelegd door toezichthouders, of andere verplichte vergoedingen.

Digitale aansprakelijkheid
Als uw website of e-mail onbedoeld het auteursrecht schendt, laster verspreidt of een virus bevat, dekt Cyber en Data Risks de hieruit voortvloeiende kosten.

Hacking
Schade veroorzaakt door hackers is gedekt zoals reparatie, vervanging of herstel van websites, programma’s of data, kosten van gestolen software of data, kosten van onderzoek en advies in systeembeveiliging, kosten van forensisch onderzoek naar de identiteit van een hacker en de kosten van PR-advies voor reputatiebescherming.

Afpersing

Ook schade van hackers die uw website of data gijzelen, is gedekt. U krijgt bijstand van security-experts en eventueel betaald losgeld wordt vergoed.

Omzetverlies door cyberaanvallen
Als een DDoS-actie of andere aanval op uw computersystemen leidt tot omzetverlies, bijvoorbeeld door uitval van een webwinkel, is dit verlies gedekt.

Wijshoff & Pertners heeft haar keuze gemaakt voor de Data Risk Polis van Hiscox en op de site van Hiscox kan makkelijk een premie berekend worden. Vanzelfsprekend kunt u ook contact met ons opnemen voor het aanvragen van een offerte.


Meer informatie
Meer weten over uw risico en deze verzekering? Download hier de kennis- en informatiegids met feiten, tips en handige informatie.

U bevindt zich hier : / /

© 2016 Wijshoff & Partners - Volg ons op : facebook linkedin2 twitter print