loyaal, betrokken en persoonlijk

Gebouwenverzekering

Afbeeldingsresultaat voor gebouwenverzekering

Korte omschrijving
Deze verzekering dekt schade aan gebouwen, die bedrijfsmatig worden gebruikt, al dan niet in verhuurde staat. Dus ook: verhuurde woningen. De verzekering dekt in het algemeen tenminste het risico van brandschade (inclusief rook- en roetschade), maar een veel uitgebreidere dekking is ook mogelijk (storm, inbraak, diverse vormen van waterschade). Verzekerd is in het algemeen de herbouwwaarde.
Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

Verdere specificatie
Deze verzekering wordt ook wel brandverzekering genoemd (naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was) of opstalverzekering. Naast het gebouw zelf zijn ook bijgebouwen, schuttingen en dergelijke meeverzekerd en vaak ook zaken als antennes en zonweringen. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd maar zijn eenvoudig mee te verzekeren.

Doelgroep
Eigenaren van bedrijfsgebouwen. Daaronder worden ook woningbouwverenigingen, provincies, gemeenten, kerkgenootschappen en dergelijke begrepen.

Premie
Afhankelijk van ligging, bouwaard en soort gebruik. De premie is uitgedrukt in een 0/00 van het verzekerd bedrag, grofweg variërend van € 0,20 tot € 5 per € 1000 verzekerd bedrag.
Vaak wordt een eigen risico overeengekomen.

Bijzonderheden
Het verzekerd bedrag moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het gebouw (inclusief meeverzekerde bijgebouwen). Is het verzekerd bedrag te laag, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats. Voor bijzondere gebouwen, zoals monumenten kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
Voor bedrijfsgebouwen, waarvan zeker is dat deze niet in dezelfde staat zouden worden herbouwd, kan de maximale vergoeding aan een lager bedrag dan de herbouwwaarde worden gekoppeld. De premie wordt dan gemiddeld/gemitigeerd.
Het verzekerd bedrag kan ook op basis van een deskundigentaxatie worden vastgesteld (en geïndexeerd).

Wat is huurdersbelang?

Huurdersbelang zijn alle veranderingen, verbeteringen of uitbreidingen die u, voor uw rekening hebt aangebracht of tegen betaling hebt overgenomen van de vorige huurder. Zoals bijvoorbeeld een parketvloer, keuken of badkamer maar ook schilderwerk en behang. Zelfs complete gebouwen (zoals berging, garage, serre) kunnen onder huurdersbelang vallen

Indien u meer inlichtingen over deze bedrijfsverzekering wenst kunt u met ons contact opnemen.  

U bevindt zich hier : / /

© 2016 Wijshoff & Partners - Volg ons op : facebook linkedin2 twitter print