loyaal, betrokken en persoonlijk

MilieuSchadeVerzekering 
Afbeeldingsresultaat voor milieuschadeverzekering

De MilieuSchadeVerzekering dekt tegen een lage premie de financiële gevolgen van milieuschade. De premie wordt vastgesteld aan de hand van concrete, duidelijk aanwijsbare criteria. Zoals de aard van de activiteiten, de hoeveelheid gevaarlijke stoffen en de wijze van opslag. Hoe minder risico, hoe lager de premie. 

Wat verzekert een MilieuSchadeVerzekering? 
De MilieuSchadeVerzekering heeft een zeer brede dekking. Daaronder vallen:

 • saneringskosten, niet alleen op het eigen terrein, maar ook bij derden
 • kosten van het opruimen en afvoeren van asbest
 • onderzoekskosten
 • bereddingskosten
 • kosten die een gevolg zijn van sanering zoals:
 • noodzakelijke kosten om sanering uit te voeren;
 • kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die door  verontreiniging beschadigd zijn;
 • herstelkosten van bestrating en beplanting die bij sanering moeten worden weggehaald;
 • bedrijfsschade als gevolg van een sanering.

Is er overlap met andere polissen?

Veel verzekeraars hebben de milieuschadedekking geschrapt uit Brand- en AVB-polissen. Ook uit lopende polissen. Dat betekent dat mogelijk een aantal van uw cliënten momenteel niet verzekerd is voor de financiële gevolgen van milieuschade. Met alle risico's van dien. MSV vormt een onmisbaar onderdeel van een schadeverzekeringspakket voor bedrijven.

Wat kunt u niet met de MilieuSchadeVerzekering verzekeren?
In de volgende gevallen kan geen beroep gedaan worden op een MilieuSchadeVerzekering:

 • luchtverontreiniging
 • verontreiniging die al aanwezig is
 • personenschade
 • milieuschade veroorzaakt door opslag van gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks. Daarvoor sluit u een Tankpolis af.

Indien u meer inlichtingen over deze bedrijfsverzekering wenst kunt u met ons contact opnemen.  

© 2016 Wijshoff & Partners - Volg ons op : facebook linkedin2 twitter print