loyaal, betrokken en persoonlijk

Preventieve maatregelen

Goede bouwkundige voorzieningen voorkomt ellende!

Bouwkundige maatregelen

Bs (Bouwkundig standaard)

 • alle bereikbare deuren, beweegbare ramen en ventilatieopeningen e.d. dienen zodanig inbraakwerend te zijn dat een inbraakvertraging van 3 minuten wordt bereikt.
 • beweegbare openingen in deuren -zoals brievenbus, praatluikje, poezendeurtje etc.-moeten zodanig beveiligd zijn of geplaatst dat het "opengrendelen" van de deur via deze openingen niet mogelijk is.
 • ventilatieramen of -openingen (die in het gebruik vaak open staan) met een dagmaat van minder dan 15 cm hoeven niet te worden beveiligd. Bij een grotere dagmaat dient een beveiliging tegen inklimmen te worden aangebracht.
 • lichtkoepels dienen, indien ze niet gemaakt zijn van slagvaste kunststof, aan de onderzijde te worden voorzien van traliewerk of strekmateriaal. Om het afnemen van de koepel te verhinderen moeten de schroeven worden vervangen door een groot formaat ééntoerschroeven of preventieve moeren.

Bn (Bouwkundig normaal)

Moet de maatregelen van Bs hebben genomen, plus:

 • alle bereikbare deuren, beweegbare ramen en ventilatieopeningen e.d. dienen zodanig inbraakwerend te zijn dat een inbraakvertraging van 5 minuten wordt bereikt.

Bz (Bouwkundig zwaar)

Moet de maatregelen van Bn hebben genomen, plus:

 • deuren dienen te zijn vervaardigd van massief hardhout of hechthout en een dikte hebben van ten minste 38 mm.
 • beglazing dient te zijn uitgevoerd als inbraakwerende beglazing.

Electronische maatregelen

Es (electronisch standaard)

 • alle componenten (detectoren) moeten NCP geregistreerd zijn in klasse NCP 2.
 • m.b.t. de alarmering dient voor het versturen van de alarmmelding een systeem te worden toegepast van het type AL1 (de overdracht vindt plaats via het openbare telefoonnet).
 • bij een alarmsituatie dient na maximaal 60 seconden binnen het gebouw een akoestisch alarm te worden gegenereerd, alsmede een optische alarmering die goed zichtbaar is vanaf de openbare weg.
 • minimaal één keer per 24 uur dient een controlemelding plaats te vinden.
 • het inbraaksignaleringssysteem dient te minste 1 keer p.j. te worden onderhouden.

En (electronisch normaal)

Moet de maatregelen van Es hebben genomen, plus:

 • alle componenten (detectoren) moeten NCP geregistreerd zijn in klasse NCP 2 of NCP 3.
 • m.b.t. de alarmering dient een keuze worden gemaakt uit AL1 en AL2.
 • detectoren - in winkels en showrooms alsmede bedrijven en instellingen- die worden toegepast in ruimten, die tijdens bedrijfsuren toegankelijk zijn voor publiek/ derden, dienen van het type "anti-masking" te zijn.
 • de status van het systeem moet steeds afleesbaar zijn.

Let op: Voor een particulier is het mogelijk om een certificaat af te geven bij draadloze beveiliging. Voor bedrijven geldt dat het systeem altijd bekabeld moet zijn voor afgifte van een certificaat.

Ez (electronisch zwaar)

Moet de maatregelen van En hebben genomen, plus:

 • alle componenten (detectoren) moeten NCP geregistreerd zijn in klasse NCP 3.
 • m.b.t de alarmering dient voor het versturen van de alarmmelding een systeem te worden toegepast van het type AL2 (de overdracht vindt plaats via een continu gecontroleerde transmissieweg).
 • er dient een contract voor alarmopvolging afgesloten te zijn.

Compartimentering

Cs (Compartiment standaard)

 • hier wordt een inbraakwerende kast of kluis onder verstaan, die volgens het NCP geschikt is voor op te bergen waarde.
 • kast of kluis dient als deze minder dan 2.000 kg weegt, bevestigd te worden aan de wand of vloer van een gebouw.

Cn (Compartiment normaal)

Moet de maatregelen van Cs hebben genomen, plus:

 • altijd inbraaksignaleringssysteem in het gebied buiten het compartiment.
 • meeneembeperkingensmaatregelen als alternatief. Dit houdt in dat goederen die niet opgeborgen kunnen worden zodanig geplaatst moeten worden dat er een tijdvertraging wordt ingebouwd voor het vervoeren bij van de goederen bij diefstal.
 • alle bouwkundige afscheidende constructies van het compartiment dienen voldoende fysieke sterkte te bezitten om de vereiste inbraakvertragende werking op te leveren (wanden, vloeren e.d.).
 • de dikte van de wanden van beton of metselwerk dienen ten minste 100 mm te bedragen.

Cz (Compartiment zwaar)

Moet de maatregelen van Cn hebben genomen, plus:

 • de dikte van de wanden van beton of metselwerk dienen ten minste 200 mm te bedragen.

Graag stellen wie de VRKI kaart voor u ter beschikking, mail ons en hij is binnenkort van u.....

U bevindt zich hier : / /

© 2016 Wijshoff & Partners - Volg ons op : facebook linkedin2 twitter print