loyaal, betrokken en persoonlijk

Eigenrisicodragen voor de WGA

Afbeeldingsresultaat voor wga eigenrisicodrager

Als een medewerker na twee jaar ziekte nog niet volledig is hersteld, is hij deels arbeidsongeschikt. Uw medewerker ontvangt dan een WGA-uitkering. Deze uitkering wordt betaald van de gedifferentieerde WGA-premie die u aan de Belastingdienst/ UWV betaalt. Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Via deze wet kunnen zij een tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen na twee jaar ziekte. De hoofdregel is dat UWV deze uitkeringen uitvoert en de kosten voor rekening van u komen. U betaalt hiervoor WIA-premie. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, die afhankelijk is van het risico.

Is het risico dat uw werknemers een beroep moeten doen op een WIA-uitkering laag? Dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager voor de WIA te worden. In dat geval betaalt u alleen de basispremie. 
Als een werknemer vervolgens recht heeft op een WGA-uitkering, dan betaalt u deze gedurende de eerste 10 jaar zelf. Na 10 jaar wordt deze uitkering door UWV betaald. Deze wordt dan gefinancierd uit de basispremie. Heeft een werknemer recht op een IVA-uitkering? Dan wordt deze ook betaald door UWV en gefinancierd uit de basispremie.

Het risico dat u als eigenrisicodrager loopt om 10 jaar lang zelf de WGA-uitkering aan uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemer te moeten betalen, kunt u eventueel particulier herverzekeren. Diverse particuliere verzekeraars bieden daarvoor mogelijkhede

Neem contact met ons op zodat wij u vrijblijvende een aanbieding kunnen doen.

© 2016 Wijshoff & Partners - Volg ons op : facebook linkedin2 twitter print