+31 (0)85 043 30 21 info@wijshoff-partners.nl

Vanaf 1 januari 2021 is de registratieplicht van kracht. De registratieplicht houdt in dat voor land- en bosbouwvoertuigen een inschrijving in het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW) moet zijn gedaan.

Wat houdt registratieplicht ook alweer in?
Eigenaren van een land- of bosbouwvoertuig konden heel 2021 gebruik maken van de overgangsregeling (de conversieperiode) waarin zij een administratieve registratie konden aanvragen. Vanaf 1 januari 2022 kan de aanvraag van een registratie voor een land- of bosbouwvoertuig niet meer administratief plaatsvinden, maar moet het voertuig worden aangeboden bij een keuringsstation van de RDW. Het voertuig moet dan daadwerkelijk een keuring ondergaan voordat de RDW het registratiebewijs af zal geven. Bij deze inschrijving wordt een kentekennummer aan het voertuig toegekend en er wordt een kentekencard afgegeven aan de kentekenhouder. Bij een controle door de politie kan de bestuurder van het land- of bosbouwvoertuig daarmee aantonen dat het voertuig is geregistreerd.

Wat is een land- of bosbouwvoertuig?
Onder een land- of bosbouwvoertuig wordt verstaan:

 • een land- of bosbouwtrekker op wielen of op rupsbanden, denk hierbij bijvoorbeeld aan een tractor;
 • een land- of bosbouwaanhanger, hierbij kan worden gedacht aan een giersttankaanhanger;
 • een verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk, zoals een achter op de tractor bevestigde maai-installatie;
 • een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS), dit kan een teruggekeurde personen- of bestelauto zijn, maar ook een SRV-wagen, een bulldozer, een shovel, een graafmachine, een oogstmachine, een wegtreintje en een rupsvoertuig;
 • een mobiele machine (MM), hierbij kan worden gedacht een veegwagen van de gemeente.

Mag een ongeregistreerd landbouwvoertuig nu niet meer gebruik maken van de openbare weg?
Hier komen we al aan bij de stelling van de feit of fabel van deze keer. De land- en bosbouwvoertuigen moesten uiterlijk 31 december 2021 voldoen aan de registratieplicht. Na die datum mag een land- of bosbouwvoertuig dus niet meer op de openbare weg komen als niet is voldaan aan de registratieplicht.

Uitzonderingen
Behalve dan de uitzonderingen*, want uiteraard zijn die er:
Motorrijtuigen die onder de noemer ‘land- of bosbouwvoertuig’ vallen en toch niet hoeven te voldoen aan de registratieplicht zijn:

 • aanhangwagens met een totaal maximum massa van minder dan 750 kilogram;
 • een MMBS of een MM die smaller is dan 130 centimeter en is ontworpen voor het bestrijden van onkruid, om te maaien, te vegen, sneeuw te ruimen, gladheid te bestrijden of hondenpoep op te zuigen, zonder trekinrichting aan de achterzijde;
 • een MMBS of MM die smaller is dan 130 centimeter met een hefinrichting aan de voorzijde (heftruck) en die geen aanhanger kan trekken;
 • fruittreintjes (in de periode tussen 30 juni en 1 december);
 • motorvoertuigen met een maximum constructiesnelheid van niet meer dan 6 kilometer per uur;
 • 1-assige motorrijtuigen;
 • meeneemheftrucks;
 • asfalteermachines, asfaltfreesmachines en walsen;
 • voertuigen die nooit op de openbare weg komen.

Niet geregistreerd = niet verzekerd?
Voordat de registratie- en kentekenplicht in het leven werd geroepen, moest een motorrijtuig dat gebruik maakt van de openbare weg al voldoen aan de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Hierin is ook niets veranderd, de wettelijke verzekeringsplicht blijft gelden.Maar doordat de registratie nu verplicht is (de uitzonderingen buiten beschouwing gelaten), mag een land- of bosbouwvoertuig zonder kenteken niet meer de openbare weg op. De stelling van deze feit of fabel ‘Met een ongeregistreerd landbouwvoertuig mag u niet meer de weg op’ is dus een feit.

Het is niet gelukt om alle aanvragen vóór 1 januari 2022 te verwerken – daarom is er een coulanceregeling voor de handhaving
De RDW heeft te kampen met een achterstand in het verwerken van alle aanmeldingen voor registratie. Het is niet gelukt om alle aanvragen vóór 1 januari 2022 te verwerken. Daarom is er een coulanceregeling van toepassing voor de handhaving op de registratieplicht voor land- en bosbouwvoertuigen. Deze coulanceregeling geldt tot en met 30 juni 2022. Er kunnen dus land- en bosbouwvoertuigen rondrijden die nog geen registratie hebben. Maar van deze voertuigen moet de registratieaanvraag wél al hebben plaatsgevonden vóór 1 januari 2022. Als zo’n voertuig, waarvoor de registratie door de eigenaar dus wel al tijdig is aangevraagd, maar door de RDW nog niet is verwerkt, wel verzekerd is en een aanrijding veroorzaakt, zal de verzekeraar die schade wel in behandeling nemen.
Anders is het wanneer voor het voertuig geen (tijdige) registratie is aangevraagd, dan is het vanaf 1 januari 2022 verboden om hiermee op de openbare weg te komen.
Verzekeraars zullen hun bestand ‘opschonen’ en de verzekeringen van deze ongeregistreerde voertuigen beëindigen.
En als dat nog niet is gebeurd, zal een schade die door dat ongeregistreerde voertuig is veroorzaakt, door de verzekeraar worden verhaald op de eigenaar.

RDW waarschuwt en beboet
De RDW voert binnen het kentekenregister controles uit. Als een motorrijtuig geregistreerd staat, maar er is voor dat kenteken geen WA-verzekering bekend, dan stuurt de RDW een waarschuwingsbrief naar de kentekenhouder. In deze brief wordt aangegeven dat voor het geregistreerde motorijtuig een verzekeringsplicht geldt en dat niet aan deze verzekeringsplicht is voldaan. De kentekenhouder moet dat motorrijtuig dan met spoed alsnog verzekeren. Wordt dit niet gedaan, dan zal de RDW een boete sturen wegens onverzekerd zijn.

*Voor de genoemde uitzonderingen op de registratie- en kentekenplicht gold, en geldt wél een verzekeringsplicht als met deze motorrijtuigen over de openbare weg wordt gereden.

Bron; AM
ARTIKEL
SCHADEDE VEREENDEPARTNERSSCHADE