+31 (0)85 043 30 21 info@wijshoff-partners.nl

Koelschadeverzekering

Verzekering van bederfelijke waren die zijn opgeslagen in koel- en vrieshuizen. De verzekerde is gedekt tegen schade, waardevermindering of verliezen als gevolg van bederf, uitsluitend ontstaan door het geheel of gedeeltelijk falen van de koel- of vriesinstallatie als direct gevolg van een plotselinge en onverwachte beschadiging, onverschillig door welke oorzaak ontstaan aan de koel- of vriesapparatuur, inclusief de daarbij behorende technische voorzieningen. Voorts is er dekking bij een storing in de elektriciteitsvoorziening door brand of daarmee gelijk te stellen gevaar of ontploffing optredende in de elektriciteitscentrale en daaronder ressorterende voorzieningen van het openbare elektriciteitsnet.

Stuur ons een bericht!

Geinteresseerd in onze diensten?

Kantoor

Sint Franciscusweg 36A
6417 BD Heerlen

Wijshoff & Partners is in 2016 opgericht door Leo Wijshoff. Wij zijn gespecialiseerd in risicobeheersing voor midden- en kleinbedrijven en particulieren. Denk hierbij dus aan particuliere klanten maar ook aan diverse zakelijke branches zoals bouw, transport en onderwijs. 

Telefoon

+31 (0)85 043 30 21

E-mail

info@wijshoff-partners.nl

Kantoor

Sint Franciscusweg 36A
6417 BD Heerlen

Volg ons op