+31 (0)85 043 30 21 info@wijshoff-partners.nl

Nieuws: Certificeerder niet aansprakelijk voor onverzekerde asbestsaneerder

Certificeringsbedrijf Normec Certification is niet verantwoordelijk voor de economische schade die een dakbedekkingsbedrijf uit Barneveld mogelijk loopt omdat een onderaannemer onverzekerd asbest verwijderde. Dit heeft de rechtbank Gelderland onlangs besloten in een zaak die door de dakdekker was aangespannen.Volgens de rechter dekt de verplichte verzekering voor de asbestsaneerder alleen de veiligheids- en gezondheidsrisico’s bij de klus.

Het dakdekkingsbedrijf was in het najaar van 2014 bezig om de daken van een aantal loodsen te vervangen. Daarbij moesten ook asbesthoudende golfplaten worden verwijderd en afgevoerd, werk dat wordt uitbesteed aan een asbestsaneerder die eveneens in Barneveld is gevestigd.

Claims van huurders

Na afronding van de werkzaamheden blijken er asbestresten in de loodsen te liggen. De eigenaar huurt een ander saneringsbedrijf in dat de restanten opruimt, maar weet zich zich geconfronteerd met claims van huurders die hun bedrijfsruimte door de vervuiling enige tijd niet kunnen gebruiken.

Eerdere procedures

De kwestie leidt tot twee eerdere procedures in de rechtbank. Op 25 januari 2017 veroordeelt de rechtbank het dakdekkingsbedrijf tot betaling van een schadevergoeding van ruim € 543.000 omdat het bedrijf tekort is geschoten ten opzichte van haar klant. De asbestsaneerder wordt op haar beurt veroordeeld om als onderaannemer deze schade te vergoeden aan haar opdrachtgever.

Offerte voor verzekering

Toch start het dakdekkingsbedrijf een zaak tegen het certificeringsbedrijf dat in mei 2014 een zogenaamd procescertificaat asbestverwijdering verstrekt. Volgens het dakdekkingsbedrijf heeft de certifceerder weliswaar geconstateerd dat er een offerte lag bij de asbestsaneerder voor een verplichte schadeverzekering (aansprakelijkheid), maar heeft het bedrijf niet gecontroleerd of de verzekering was afgesloten, wat naderhand niet het geval bleek. Daarmee heeft het certificeringsbedrijf volgens de dakdekker niet aan haar zorgplicht voldaan.

Voldoende verhaal

Het dakdekkingsbedrijf houdt daarom de certificeerder verantwoordelijk voor de schade die zij nog dreigt te lopen. Nog niet duidelijk is of het onverzekerde asbestsaneringsbedrijf voldoende verhaal kan bieden om de enorme schadevergoeding waartoe de dakdekker werd veroordeeld op haar beurt te vergoeden.

Adequaat verzekerd

De rechtbank gaat in haar vonnis echter niet in die redenatie mee. In het vonnis wijst de rechter er op dat ten tijde van het verstrekken van het certificaat gold dat het bedrijf adequaat verzekerd diende te zijn. De verplichte certificatieregeling was in het leven geroepen om het maatschappelijke belang -veiligheid en gezondheid van en rondom de arbeid- te vergoeden.

Veiligheids- en gezondheidsrisico’s

Volgens de rechter dekt zo’n verzekering, was deze wel aanwezig geweest bij de onderaannemer, niet de risico’s op insolventie van de asbestsaneerder af. “Die verzekeringsplicht strekt, gelet op de onder 4.1 weergeven passage, uitsluitend ter bescherming van veiligheids- en gezondheidsrisico’s als in de algemene bepalingen van het certificatieschema bedoeld. Op een andere verzekeringsplicht dan de hier genoemde doet [naam] geen beroep.”

Verbod op asbestdaken

Vanaf 2024 geldt  in Nederland een verbod op alle asbesthoudende daken. Dit betekent dat er alleen al naar schatting 20 miljoen vierkante meter door heel Nederland van woonhuisdaken moet worden verwijderd. In de agrarische sector gaat het om een veelvoud, daar ligt ca. 100 miljoen vierkante meter asbesthoudend dak op stallen en andere verblijven.

Bron: AM

Stuur ons een bericht!

Geinteresseerd in onze diensten?

Kantoor

Sint Franciscusweg 36A
6417 BD Heerlen

Wijshoff & Partners is in 2016 opgericht door Leo Wijshoff. Wij zijn gespecialiseerd in risicobeheersing voor midden- en kleinbedrijven en particulieren. Denk hierbij dus aan particuliere klanten maar ook aan diverse zakelijke branches zoals bouw, transport en onderwijs. 

Telefoon

+31 (0)85 043 30 21

E-mail

info@wijshoff-partners.nl

Kantoor

Sint Franciscusweg 36A
6417 BD Heerlen

Volg ons op

Mededeling
Wegens vakantie is ons kantoor in Heerlen beperkt geopend.
Gelieve eerst telefonisch of per mail contact op te nemen.