+31 (0)85 043 30 21 info@wijshoff-partners.nl

Inboedel en opstal

De verzekeringen

U bent waarschijnlijk rijker dan u denkt. Steeds weer blijkt uit onderzoek dat veel huishoudens in Nederland hun inboedel onvoldoende hebben verzekerd. Niet zo verwonderlijk. Want het is een hele klus om zelf de waarde te berekenen van alle cd’s, boeken, video’s, meubels, schilderijen, bedden, kleding, en ga zo maar door. Bovendien wordt vaak vergeten dat zaken als tapijt of  ‘zwevend’ parket ook gewoon tot de inboedel behoren. Wijshoff & Partners heeft verschillende mogelijkheden om u hierbij te helpen. Daarnaast werken wij met waarde garantie zodat wij een eventuele onderverzekering voor u kunnen uitsluiten.

Inboedelwaardemeter

Daarnaast bestaat er een hulpmiddel. De inboedelwaardemeter. Met dit instrument kunt u zeer eenvoudig de waarde van uw inboedel berekenen. En als u gebruik maakt van deze waardemeter geven veel verzekeraars u bovendien een aantal jaren een garantie tegen onderverzekering. U krijgt dan bij schade nooit te maken met de vervelende gevolgen van onderverzekering. Stel zelf vast hoe ‘rijk’ u bent met de inboedelwaardemeter of neem contact met ons op.

Indien u uw woning heeft beveiligd kan dat extra korting op uw premie opleveren. Dit kan bijvoorbeeld met het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Woonhuis

Maar ook de waarde van uw huis kan groter zijn dan u verwacht. Heeft u onlangs uw woning verbouwd? Een dakkapel geplaatst of een schuur neergezet? Met de herbouwwaardemeter kunt u op een eenvoudige wijze de herbouwwaarde (dat is de verzekerde waarde) van uw pand vaststellen of neem contact met ons op. 

Natuurlijk bouwen wij uw pakketpolis ook verder op met alle overige verzekeringen zoals b.v. reis-, rechtsbijstand , autoverzekeringen…. Hoe hoger het aantal verzekeringen des te hoger uw pakketkorting.

Is het nu inboedel of hoort het bij de opstal?

Vaak ontstaat er een discussie of een bepaald onderdeel tot de opstal of inboedel gerekend moet worden. Het Verbond van Verzekeraars heeft daar een stuk over geschreven dat u onderstaand zou kunnen bekijken. Op deze wijze kunt u eenvoudig vast stellen waar uw goederen thuis horen.

Welke verzekering biedt dekking, de opstal of de inboedelverzekering?

Voor het gemak kun je stellen dat als het huis wordt omgekeerd dat alles wat er uitvalt inboedel is. Helaas is de werkelijkheid iets complexer en heeft Het Verbond van Verzekeraars een stuk geschreven over wat nu inboedel en wat opstal is.

De meeste polisvoorwaarden geven een beperkte omschrijving van het begrip gebouw en het begrip inboedel. Dat kan tot interpretatieverschillen aanleiding geven. Daardoor komt het in de praktijk voor, dat het bij schade voor een verzekerde onduidelijk is tot welke verzekeraar hij zich dient te wenden, dan wel dat verzekeraars onderling van mening verschillen over de vraag wie dekking dient te verlenen.

De afdelingscommissie Brand van Het Verbond van Verzekeraars geeft aan de leden in overweging mee om in de praktijk als volgt te handelen: verzekerde mag niet tussen wal en schip terechtkomen: óf de verzekeraar van het gebouw, óf de verzekeraar van de inboedel verleent dekking, maar niet geen van beiden; hantering van een verkeersregel welke aansluit bij de verzekeringsovereenkomst, de ter zake geldende wettelijke bepalingen en het rechtsgevoel van claimant. De afdelingscommissie heeft daarom gemeend er goed aan te doen voor voorkomende gevallen een gedragslijn te formuleren en aan haar leden aan te bieden als handvatten. Om deze handvatten in de praktijk gemakkelijk hanteerbaar te maken, is een lijst van zaken bijgevoegd, waarop is aangegeven welke verzekeraar – met inachtneming van het gestelde in de tekst – dekking dient te verlenen. Aan de leden wordt voorts in overweging gegeven de handvatten voor zover mogelijk ook toe te passen bij schade aan bedrijfsmatig gebruikte gebouwen en inventarissen/ koopmansgoederen.

GEBOUW EN INBOEDEL EIGENDOM VAN DEZELFDE PERSOON

Verzekering op gebouw
Behalve het gebouw zelf en al hetgeen volgens verkeersopvatting deel van het gebouw uitmaakt, zal de verzekeraar van het gebouw als door hem verzekerd beschouwen: – elke andere zaak die zodanig met het gebouw is verbonden dat zij daarvan niet kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan het gebouw of aan die andere zaak.

Verzekering op inboedel
Behalve roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van verzekerde zal de verzekeraar van de inboedel als door hem verzekerd beschouwen:- elke andere zaak behorende tot de particuliere huishouding van verzekerde en mits die geen deel uitmaakt van het gebouw, maar die daaraan zodanig is verbonden dat zij van het gebouw kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan het gebouw of aan die andere zaak. Alleen indien de hiervoor bedoelde ‘andere zaak’ zonder gebruik van enig gereed dan wel uitsluitend door verwijding van schroeven en/of moeren van het gebouw kan worden losgemaakt, is er sprake van ‘afscheiden zonder beschadiging van betekenis’.Zachte (textiel) vloerbedekking (tapijt), vinyl, linoleum, kurk en marmoleum – ongeacht de bevestiging (los of gelijmd) – worden gerekend tot de inboedel. Steenachtige vloeren en vloeren van hout (tenzij los gelegd en dus niet aard -en nagelvast verbonden) behoren tot de opstal.

GEBOUW EN INBOEDEL EIGENDOM VAN VERSCHILLENDE PERSONEN

Verzekering op gebouw
Tenzij sprake is van ‘huurdersbelang’, zal de verzekeraar van het gebouw, behalve het gebouw zelf en al hetgeen volgens verkeersopvatting deel uitmaakt van het gebouw,als door hem verzekerd beschouwen: – elke andere zaak die zodanig met het gebouw is verbonden dat zij daarvan niet kan worden afscheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan het gebouw of aan die andere zaak.

Verzekering op inboedel
Behalve roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van verzekerde zal de verzekeraar van de inboedel als door hem verzekerd beschouwen: – elke andere zaak behorende tot de particuliere huishouding van verzekerde en mits die geen deel uitmaakt van het gebouw, maar die daaraan zodanig is verbonden dat zij van het gebouw kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan het gebouw of aan die andere zaak. Alleen indien de hierboven bedoelde ‘andere zaak’ zonder gebruik van enig gereedschap dan wel uitsluitend door verwijdering van schroeven en/of moeren van het gebouw kan worden losgemaakt, is er sprake van ‘afscheiden zonder beschadiging van betekenis’.Zachte (textiel) vloerbedekking (tapijt), vinyl, linoleum, kurk en marmoleum (los of gelijmd) – worden gerekend tot de inboedel. Steenachtige vloeren en vloeren van hout (tenzij los gelegd en dus niet aard -en nagelvast verbonden) behoren tot de opstal.

Daarnaast zal de verzekeraar van de inboedel als door hem verzekerd onder ‘huurdersbelang’ beschouwen, voor zover niet reeds als inboedel aangemerkt: – elke zaak die zodanig met het gebouw is verbonden dat zij daarvan niet kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan het gebouw of aan die zaak, mits de eigenaar van de inboedel aannemelijk maakt dat die zaak:

  • na ingang van de huurovereenkomst voor het (gedeelte van het) gebouw voor eigen rekening is aangebracht, of
  • tegen betaling is overgenomen van de vorige bewoner, en in geval van schade niet door de eigenaar van het gebouw c.q. diens verzekeraar zal worden hersteld en/of vergoed.

 

Stuur ons een bericht!

Geinteresseerd in onze diensten?

Kantoor

Sint Franciscusweg 36A
6417 BD Heerlen

Wijshoff & Partners is in 2016 opgericht door Leo Wijshoff. Wij zijn gespecialiseerd in risicobeheersing voor midden- en kleinbedrijven en particulieren. Denk hierbij dus aan particuliere klanten maar ook aan diverse zakelijke branches zoals bouw, transport en onderwijs. 

Telefoon

+31 (0)85 043 30 21

E-mail

info@wijshoff-partners.nl

Kantoor

Sint Franciscusweg 36A
6417 BD Heerlen

Volg ons op