+31 (0)85 043 30 21 info@wijshoff-partners.nl

Inventaris- / goederenverzekering

Inventaris- / goederenverzekering

Betreft een verzekering die de gehele bedrijfsinventaris en uw goederen verzekert tegen een aantal afgesproken gevaren. Gebruikelijk is een uitgebreide dekking, onder andere tegen de risico’s van brand (inclusief rook- en roetschade), storm, inbraak en diefstal (na braak), diverse vormen van waterschade etc.. De verzekering kan geschieden op basis van nieuwwaarde. Uitgesloten zijn oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties, overstromingen en dergelijke.

Verdere specificatie

Deze verzekering wordt ook vaak brandverzekering genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was. Inmiddels is de dekking veel uitgebreider, ook al zijn er nog steeds heel beperkte dekkingen op de markt. Vooral grotere bedrijven hebben niet altijd behoefte aan een meer uitgebreide dekking dan brand.

Onder deze verzekering kan in het algemeen ook de handelsvoorraad verzekerd worden tegen dezelfde gevaren (maar dan tegen marktwaarde).

Doelgroep

Bedrijven. Voor bedrijven die op meer locaties zijn gevestigd kan met één verzekering volstaan worden.

Premie

Deze is uitgedrukt in een 0/00 van het verzekerd bedrag, grofweg variërend van € 0,80 tot € 8,00 per € 1.000,00 verzekerd bedrag. De premie is afhankelijk van een aantal factoren, waarvan de belangrijkste zijn: de uitgebreidheid van de dekking, de brandgevaarlijkheid van de bedrijfsuitoefening, de bouwaard van het pand, de getroffen preventiemaatregelen. Vaak wordt er een eigen risico overeengekomen.

Bijzonderheden

Het verzekerd bedrag moet overeenkomen met de volledige (nieuw- en/of markt) waarde van de inventaris / (handels-) goederen. Is dat niet het geval, dan vindt in geval van schade een pro rata vergoeding plaats.

Vooral de grote en specifieke risico’s worden vaak in co-assurantie op één van de beide assurantiebeurzen ondergebracht.

 

Stuur ons een bericht!

Geinteresseerd in onze diensten?

Kantoor

Sint Franciscusweg 36A
6417 BD Heerlen

Wijshoff & Partners is in 2016 opgericht door Leo Wijshoff. Wij zijn gespecialiseerd in risicobeheersing voor midden- en kleinbedrijven en particulieren. Denk hierbij dus aan particuliere klanten maar ook aan diverse zakelijke branches zoals bouw, transport en onderwijs. 

Telefoon

+31 (0)85 043 30 21

E-mail

info@wijshoff-partners.nl

Kantoor

Sint Franciscusweg 36A
6417 BD Heerlen

Volg ons op