+31 (0)88 765 4020 info@wijshoff-partners.nl

Koelschadeverzekering

Verzekering van bederfelijke waren die zijn opgeslagen in koel- en vrieshuizen. De verzekerde is gedekt tegen schade, waardevermindering of verliezen als gevolg van bederf, uitsluitend ontstaan door het geheel of gedeeltelijk falen van de koel- of vriesinstallatie als direct gevolg van een plotselinge en onverwachte beschadiging, onverschillig door welke oorzaak ontstaan aan de koel- of vriesapparatuur, inclusief de daarbij behorende technische voorzieningen. Voorts is er dekking bij een storing in de elektriciteitsvoorziening door brand of daarmee gelijk te stellen gevaar of ontploffing optredende in de elektriciteitscentrale en daaronder ressorterende voorzieningen van het openbare elektriciteitsnet.

Stuur ons een bericht!

10 + 11 =

Geinteresseerd in onze diensten?

Telefoon

088 - 765 4020

Telefoon

06 - 5759 8103

Kantoor

Rumpenerstraat 4A
6443 CD Brunssum

Wijshoff & Partners is in 2016 opgericht door Leo Wijshoff. Wij zijn gespecialiseerd in risicobeheersing voor midden- en kleinbedrijven en particulieren. Denk hierbij dus aan particuliere klanten maar ook aan diverse zakelijke branches zoals bouw, transport en onderwijs. 

Telefoon

088 - 765 4020

Telefoon

06 - 5759 8103

E-mail

info@wijshoff-partners.nl

Kantoor

Rumpenerstraat 4A
6443 CD Brunssum

Volg ons op