+31 (0)85 043 30 21 info@wijshoff-partners.nl

Kredietverzekering

Kredietverzekering 

Deze verzekering dekt de risico’s, die verbonden zijn aan het verlenen van geldkrediet. Bij een binnenlandse kredietverzekering is het risico gedekt dat geen betaling wordt ontvangen als gevolg van insolventie (niet kunnen voldoen aan zijn betalingsverplichtingen van de debiteur). Bij een buitenlandse kredietverzekering is het risico verzekerd dat de factuurbedragen niet of niet geheel worden ontvangen. Schadevergoeding wordt verleend na een afgesproken wachttermijn van 6 of 9 maanden.

Verdere specificatie

Een kredietverzekering dekt het risico van non-betaling van uw debiteuren, geeft tevens informatie over de financiële positie van uw afnemer en biedt een incasso service.

Onze dienstverlening kenmerkt zich door een pro-actieve benadering en houdt niet op na het afsluiten of verlengen van uw contract. Wij begeleiden met zorg de limiet-, schade-, en incassotrajecten en voorzien onze relaties gevraagd en ongevraagd van advies. Het is ons doel om onze relaties actief terzijde te staan en hen werk uit handen te nemen.
Het uitvoeren van een periodieke contractcheck behoort standaard tot onze dienstverlening. De contractcheck voeren wij regelmatig uit bij bedrijven die hun polis niet via onze bemiddeling hebben ondergebracht. Een goed uitgevoerde contractcheck zorgt er voor dat het verzekeringscontract aansluit op de actuele situatie bij onze relaties.

Deze verzekering wordt nagenoeg uitsluitend gebruikt voor het verzekeren van kredietrisico’s tussen bedrijven onderling (dus niet: bedrijf – particulier). Uitsluitingen liggen in de sfeer van niet betaling als gevolg van wanprestatie of materiële beschadiging van de goederen vóór aflevering.

Gebruikelijk is de gehele omzet of een afgebakend onderdeel daarvan (bijvoorbeeld de omzet naar een bepaald land) te verzekeren. Maar ook de verzekering van één specifiek risico is mogelijk. Bij de acceptatie spelen de bekendheid en de reputatie van de debiteur een rol. Het dekkingspercentage varieert van 75 – 95%: de verzekerde blijft altijd 5 tot 25% eigen risico lopen.

Doelgroep

Ondernemers, die zakelijke kredieten verlenen aan hun afnemers.

Premie

Uitgedrukt in een % van de verzekerde omzet/transacties. De hoogte is afhankelijk van de branche, de betalingstermijn, het land van de debiteur, de afgesproken valuta en het dekkingspercentage.

Bijzonderheden

De particuliere kredietverzekeraar dekt uitsluitend commerciële risico’s. Bij buitenlandse risico’s kunnen ook politieke risico’s spelen: de afnemer betaalt wel, maar het geld mag het land niet uit. Deze politieke risico’s worden ook onder de kredietverzekering gedekt, maar door de kredietverzekeraar volledig herverzekerd bij de staat (die ook de premie voor het politieke risico vaststelt). 

Stuur ons een bericht!

Geinteresseerd in onze diensten?

Kantoor

Sint Franciscusweg 36A
6417 BD Heerlen

Wijshoff & Partners is in 2016 opgericht door Leo Wijshoff. Wij zijn gespecialiseerd in risicobeheersing voor midden- en kleinbedrijven en particulieren. Denk hierbij dus aan particuliere klanten maar ook aan diverse zakelijke branches zoals bouw, transport en onderwijs. 

Telefoon

+31 (0)85 043 30 21

E-mail

info@wijshoff-partners.nl

Kantoor

Sint Franciscusweg 36A
6417 BD Heerlen

Volg ons op