+31 (0)85 043 30 21 info@wijshoff-partners.nl

Nieuws: Miljoenenclaim dreigt voor geldverstrekkers die risico-opslag niet aanpasten

Miljoenenclaim dreigt voor geldverstrekkers die risico-opslag niet aanpasten

Stichting Woekerrente wil compensatie regelen voor huiseigenaren die ten onrechte teveel hypotheekrente betalen aan hun bank. ING, Delta Lloyd, Obvion, Achmea en SNS zouden al jarenlang een te hoge risico-opslag bovenop de hypotheekrente rekenen en klanten daar niet over hebben geïnformeerd. Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond ondersteunen de claim.

Het televisieprogramma Kassa besteedde zaterdag opnieuw aandacht aan de kwestie nadat het eind vorig jaar en in februari ook al de risico-opslag belichtte. Volgens Stichting Woekerrente hebben voornoemde geldverstrekkers in het verleden wegens vermeende hypotheekrisico’s een hogere hypotheekrente gerekend – of doen zij dit nog steeds – zelfs als de risico’s er op een gegeven moment niet meer zijn.

Waardestijgingen van woningen

Specifiek gaat het om spaarhypotheken, waarin al waarde is opgebouwd, en om mogelijke waardestijgingen van woningen ten opzichte van de hypotheeklening. Onderzoek van Vereniging Eigen Huis leerde eerder dat in het bijzonder Achmea, Delta Lloyd, ING, Obvion en SNS Bank er bij iedere nieuwe renteperiode opnieuw van uitgaan dat de risicocategorie waarin klanten waren ingedeeld bij het afsluiten van de hypotheek, ongewijzigd is gebleven.

Onderhandelingen met de banken

Stichting Woekerrente wijst erop dat banken verplicht zijn om te handelen in het beste belang van de klant en daarvoor alle beschikbare informatie moeten meenemen bij het doen van het prolongatievoorstel. Lucia Melcherts, voorzitter van Stichting Woekerrente: “Andere geldverstrekkers zijn wel zorgvuldig bij het berekenen van een nieuwe rente en rekenen geen risico-opslag als daartoe geen aanleiding meer is. Dus waarom doet de ene bank het wel goed en de andere niet? Daar moet iets aan gebeuren en daarom komt Stichting Woekerrente in actie. Eerst zullen wij onderzoeken of het mogelijk is om via onderhandelingen met de banken op korte termijn tot een redelijke oplossing te komen. Indien dat niet mogelijk blijkt, zijn we klaar om een juridische procedure te starten.”

Bron: AM

Vergoeding van 20% bij succes

De stichting rekent geen inschrijfgeld voor huiseigenaren die het teveel betaald willen claimen. Alleen in geval van succes wordt er 20% van de ontvangen compensatie als vergoeding gerekend. Voor leden van de Consumentenbond en Eigen Huis bedraagt die vergoeding 15%.

Hogere maandlasten

Op Obvion na, dat nu nog niet inhoudelijk wenst te reageren, geven alle genoemde geldverstrekkers Kassa een uitvoerige reactie. Ze wijzen er unaniem op dat een lagere hypotheekrente (door het tussentijds schrappen van opslagen) niet per se voordelig is voor de klant. Delta Lloyd: “De rente van de opbouwproducten is namelijk gekoppeld aan de hypotheekrente, waardoor ook de rentevergoeding op de opgebouwde waarde lager wordt bij een lagere hypotheekrente. Dit kan in sommige gevallen leiden tot hogere maandlasten.”

Telkens de spelregels aanpassen

De Volksbank, moeder van SNS Bank: “Vanuit het verleden hebben we afspraken met onze klanten gemaakt dat we op hun initiatief de risico-opslag aanpassen als hij een hogere marktwaarde aantoont. We zien nu dat men van ons verlangt dat we hierin een andere, meer proactieve rol aannemen. Daar staan we zeker voor open.”
Wel is het volgens de Volksbank niet houdbaar om “telkens de spelregels aan te passen”. Het zou dan onvermijdelijk worden dat nieuwe klanten gaan betalen voor de herziening van de oude afspraken. “En bovendien wordt het investeren (bijvoorbeeld door pensioenfondsen) in hypotheken veel minder voorspelbaar en dus minder aantrekkelijk. Dat zou leiden tot prijsverhogingen voor alle consumenten.”

Bron: AM

Stuur ons een bericht!

Geinteresseerd in onze diensten?

Kantoor

Sint Franciscusweg 36A
6417 BD Heerlen

Wijshoff & Partners is in 2016 opgericht door Leo Wijshoff. Wij zijn gespecialiseerd in risicobeheersing voor midden- en kleinbedrijven en particulieren. Denk hierbij dus aan particuliere klanten maar ook aan diverse zakelijke branches zoals bouw, transport en onderwijs. 

Telefoon

+31 (0)85 043 30 21

E-mail

info@wijshoff-partners.nl

Kantoor

Sint Franciscusweg 36A
6417 BD Heerlen

Volg ons op