+31 (0)85 043 30 21 info@wijshoff-partners.nl

Verzuimverzekering

Verzuimverzekering

De Nederlandse overheid werkt de laatste jaren hard aan het terugdringen van het ziekteverzuim. Ook met een verzuimverzekering of een ziekengeldverzekering is het belangrijk het ziekteverzuim terug te dringen. Een belangrijk instrument hierbij is het leggen van een grotere verantwoordelijkheid bij de werkgever.

Per 1 maart 1996 is daarom de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling verplichting Bij Ziekte (WULBZ) ingegaan en per 1 januari 2004 de Wet verlenging doorbetalingsverplichting. U bent wettelijk verplicht om 70 procent van het salaris van een zieke werknemer 104 weken door te betalen. In veel (collectieve) arbeidsovereenkomsten is 100 procent doorbetaling afgesproken (eerste 52 weken). Een verzuimverzekering kan daarom van essentieel belang zijn voor de continuïteit van uw bedrijf. Voor de werknemer is het van belang te weten wat hij bij eventuele ziekte betaald krijgt. Indien het inkomen met 30% daalt kan dat voor veel huishoudens een probleem opleveren. Het is daarom van belang dat u uw werknemer hiervan op de hoogte brengt.

U bent niet verplicht om een verzuimverzekering af te sluiten. Dit is sterk afhankelijk van de financiële draagkracht van uw bedrijf. Indien u er voor kiest om het verzuim van uw personeel te verzekeren, heeft u de keuze uit twee verzekeringsvormen: de conventionele verzuimverzekering en de stop-loss verzuimverzekering. Hieronder volgt een korte uitleg van deze verzekeringsvormen:

Wat is een conventionele verzuimverzekering?

De conventionele verzuimverzekering vergoedt het loon dat u als werkgever doorbetaalt aan uw zieke werknemers in de eerste 104 weken. De verzuimverzekering vergoedt in ieder geval het wettelijke minimum van 70%. Een hogere vergoeding is mogelijk wanneer u volgens de CAO, arbeidsovereenkomst of een andere toezegging bij ziekte een hoger percentage van het loon moet doorbetalen. Bovendien kunt u de werkgeverslasten meeverzekeren tot maximaal 20% bovenop de verzekerde loonsom. Binnen deze verzekering kunt u kiezen voor een eigen risico periode in werkdagen / wachtdagen / kalenderdagen.

Wat is een stop-loss verzuimverzekering?

Voor bedrijven met 50 of meer werknemers is de stop-loss verzekering een mogelijke uitkomst. Bij deze verzekering kiest u voor een bedrag waarvoor u zelf het verzuimrisico wilt dragen (het eigen behoud). Overstijgen de loondoorbetalingverplichtingen dit bedrag, dan vult uw stop-loss verzekering het verschil aan. Bijna alle grote verzekeraars die in Nederland gevestigd zijn, hebben in hun pakket verzuimverzekeringen opgenomen. Van de buitenkant lijken al deze verzekeringen gelijk. Toch is het van belang om inhoudelijk goed naar de dekking en het gemak te kijken. Zo zijn er verzekeringen waar arbeidsgeschillen niet verzekerd zijn of waar het onderhoud veel aandacht vraagt omdat u iedere mutatie direct moet melden. Wijshoff & Partners werkt samen met grote aanbieders van verzuimverzekeringen. Wij helpen u graag met het maken van uw keuze.

Administratief gemak

Tussentijdse mutaties, zoals in- en uitdiensttredingen, hoeft u niet door te geven.  Ziek- en herstelmeldingen geeft u eenvoudig middels verzuimsignaal / verzuimloket digitaal door.

Graag maken wij met u een afspraak om de mogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken. 

 

Stuur ons een bericht!

Geinteresseerd in onze diensten?

Kantoor

Sint Franciscusweg 36A
6417 BD Heerlen

Wijshoff & Partners is in 2016 opgericht door Leo Wijshoff. Wij zijn gespecialiseerd in risicobeheersing voor midden- en kleinbedrijven en particulieren. Denk hierbij dus aan particuliere klanten maar ook aan diverse zakelijke branches zoals bouw, transport en onderwijs. 

Telefoon

+31 (0)85 043 30 21

E-mail

info@wijshoff-partners.nl

Kantoor

Sint Franciscusweg 36A
6417 BD Heerlen

Volg ons op